Bekanntmachung Bebauungsplan Nr. 142 „Langeooger Straße“

Bebauungsplan Nr. 142 „Langeooger Straße“ – frühzeitige Beteiligung gem. § 3(1) BauGB